Công thức tính trọng lượng thép ống
Công thức tính trọng lượng thép ống

Có nhiều phương pháp quy đổi, tính trọng lượng của ống thép nhưng Công thức tính trọng lượng thép ống từ phương pháp quy đổi trọng lượng theo Barem là phương pháp tính dễ dàng, phổ biến nhất được các nhà thầu và nhà máy sử dụng.

Công ty Hùng Phát xin giới thiệu công thức tính Barem như sau:


(OD – W) * W * 0.02466 * L

Trong đó:

 • OD: đường kính ngoài của ống thép (mm)
 • W: Độ dày của ống thép (mm)
 • L: chiều dài ống (mm) thường là 6m

Ví dụ:
Để tính trọng lượng của ống 273.1 mm dày 6.35 mm dài 6m ta tính như sau:
(273.1 – 6.35) * 6.35 * 0.02466 * 6 = 250.623 kg/6m

Bảng công thức tính trọng lượng thép ống

Quý khách có thể điền thông tin vào form dưới đây để chúng tôi tính toán giúp quý khách nhanh chóng và chính xác

  Bảng tính khối lượng

  Nhập đường kính ngoài(mm):
  Nhập độ dày (mm):
  Kết quả (kg)

  Nhập cạnh 1(mm):
  Nhập cạnh 2 (mm):
  Nhập độ dày (mm):
  Loại vật liệu (mm):
  Kết quả (kg)