VAN GÓC PCCC – FHIX

VAN GÓC PCCC – FHIX

VAN GÓC PCCC – FHIX

Van được sử dụng để nhân viên cứu hỏa tháo nước ra ngoài trong suốt quá trình chữa cháy.

Danh mục:

Mô tả

VAN GÓC PCCC – FHIX

Van được sử dụng để nhân viên cứu hỏa tháo nước ra ngoài trong suốt quá trình chữa cháy.