VAN GÓC PCCC CHỮ Y – TFH

VAN GÓC PCCC CHỮ Y – TFH

VAN GÓC PCCC CHỮ Y – TFH

Là loại van cứu hỏa chuyên dụng được lắp đặt ngoài nhà, sử dụng để tháo nước ra ngoài trong suốt quá trình chữa cháy.

Danh mục:

Mô tả

VAN GÓC PCCC CHỮ Y – TFH

Là loại van cứu hỏa chuyên dụng được lắp đặt ngoài nhà, sử dụng để tháo nước ra ngoài trong suốt quá trình chữa cháy.